Turun konservatorio

Näytä valikko

Hae taiteen perusopetukseen

Hakuaika syksyllä 2018 alkaville soitto- ja laulutunneille sekä soitinvalmennukseen on 17.3.–30.4.2018. Hakijoiden lähtötason kartoitukset pidetään 28.5. alkavalla viikolla.

Turun konservatorion taiteen perusopetukseen ja avoimeen konservatorioon haetaan täyttämällä hakulomake netissä. Luethan ennen lomakkeille siirtymistä alla olevat hakuohjeet. Kevään 2018 haku avautuu 17.3.

 

Taiteen perusopetuksen hakulomakkeille pääset tästä.

Avoimen konservatorion hakulomakkeelle pääset tästä.

 

Hakuopas 2018

Turun konservatorion taiteen perusopetukseen voivat hakea kaikki, jotka ovat 31.7. alle 24-vuotiaita, lauluun pyrkivät alle 26-vuotiaita lukuun ottamatta ammatillisen musiikkialan tutkinnon suorittaneita. Oppilaiksi hyväksytyt sijoitetaan oppilaan iän ja aiempien opintosuoritusten perusteella perustasolle, musiikkiopistotasolle tai aikuisosastolle.

Avoimeen konservatorioon voivat hakea kaikki musiikin opiskelusta kiinnostuneet henkilöt.

Sisältö

 • Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä
  • Soitinvalmennus
  • Klassinen musiikki
  • Pop & jazz -musiikki / bändikoulu
  • Kansanmusiikki
  • Yksilöllistetty musiikkikasvatus
 • Avoin konservatorio
 • Kuorot
 • Orkesterit
 • Musiikin perusteet
 • Hakijan lähtötason kartoitus (harjoitusvideoita 3.4. alkaen)
 • Opintojen aloittaminen
 • Lukukausimaksut
 • Yhteystiedot

Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä

Turun konservatorio tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellisen ja tasolta toiselle etenevän musiikin oppimisympäristön. Konservatorio järjestää musiikin ammatillista koulutusta ja tavoitteellista taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti.

Oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti. Musiikin laajan oppimäärän opiskeluun sisältyy kolme osa-aluetta: yksilöllisesti toteutettavat instrumenttiopinnot sekä ryhmässä opiskeltavat yhteismusisointi ja musiikin perusteet.

Valinnaisesti on tarjolla opintoja esimerkiksi sävellyksestä, improvisoinnista ja vapaasta säestyksestä. Musiikkiteknologia on mukana kaikilla koulutusasteilla.

Tehtävät ja tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Ilmoittautuminen toukokuussa.

Perustason ja musiikkiopistotason tehtävänä on musiikin perusopetuksen antaminen musiikin harrastajille ja musiikkialan ammatteihin aikoville.

Aikuisosaston tehtävänä on kehittää musiikinharrastajien musiikillisia valmiuksia ja antaa mahdollisuus yhteismusisointiin.

Yksilöllistetyn musiikkikasvatuksen tehtävänä on tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista musiikinopetusta joko ryhmä- tai yksilöopetuksena.

Avoin konservatorio antaa ohjattua opetusta musiikista kiinnostuneille ja musiikkia harrastaville henkilöille, joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Opetuksen sisältö vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on tarkoitettu 7–8-vuotiaille (1.-.2. luokka) lapsille, jotka haluavat tavoitteellisesti opiskellen tutustua eri soittimiin.

Syyslukukaudella soitinvalmennuksessa tutustutaan ryhmässä eri soittimiin itse soittaen ja kokeillen. Kevätlukukaudella käynnistetään soitonopetus pienryhmissä.

Soitinvalmennuksen oppilaat valitaan tasokartoituksen perusteella. Soveltuvuus katsotaan rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla mallitehtävät konservatorion verkkosivuilta ja harjoittelemalla niitä.

Soitinvalmennuksessa koko lukuvuoden aktiivisesti mukana olleille lapsilla on mahdollisuus jatkaa opintoja perustasolla ilman erillistä tasokartoitusta. Soitinvalmennuksen aikana perhe ja oppilaitos valitsevat lapselle sopivan soittimen.

Soitinvalmennukseen pyritään taiteen perusopetuksen hakuaikana.

Klassinen musiikki / Hakeminen soitto- ja laulutunneille

Hakijaksi voi ilmoittautua, vaikka ei ole opiskellut mitään soitinta aiemmin tai on käynyt vain muutamalla soittotunnilla, kuten myös hakija, joka on jo käynyt soitto- tai laulutunneilla.

Hakija voi pyrkiessään valita soittimeksi minkä tahansa Turun konservatorion opetusohjelmassa olevista soittimista. Hakea voi yhteen soittimeen.

Instrumenttivaihtoehdot:

 • alttotorvi
 • alttoviulu
 • baritonitorvi
 • cembalo
 • fagotti
 • harmonikka
 • harppu
 • huilu
 • kitara
 • klarinetti
 • klassinen laulu
 • kontrabasso
 • kornetti
 • käyrätorvi
 • lyömäsoittimet (rummut)
 • nokkahuilu
 • oboe
 • pasuuna
 • piano
 • saksofoni
 • sello
 • tenoritorvi
 • trumpetti
 • tuuba
 • urut
 • viulu

Opetuksessa käytetään soittimia, joissa on huomioitu lapsen fyysiset ominaisuudet. Lisätietoja soittimista löytyy konservatorion verkkosivuilta osiosta Opetus / soitinryhmät.

Sopiva aloitusikä soittimittain on keskimäärin

 • viulussa, alttoviulussa ja sellossa 4–7 vuotta
 • pianossa ja cembalossa 5–10 vuotta
 • kitarassa ja harmonikassa 5–12 vuotta
 • puhallinsoittimissa ja lyömäsoittimissa 8–14 vuotta
 • klassinen laulu 14–20 vuotta

Soveltuvuuden kartoitus

Opetukseen pyrkiviltä ei edellytetä aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta. Soveltuvuus katsotaan joko rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla mallitehtävät konservatorion verkkosivuilta ja harjoittelemalla tehtäviä, tai antamalla soittonäytteen (laulajilla laulunäyte).

Tasokartoituksen tekevät eri instrumenttien asiantuntijat, jotka haastattelevat hakijat, kuuntelevat rytmi- ja laulutehtävät tai soitto-/laulunäytteen, ja arvioivat hakijan fyysisen soveltuvuuden hakemaansa soittimeen. Kartoituksen perusteella hakijalle voidaan tarvittaessa suositella myös jotain muuta soitinta kuin mihin hän pyrkii.

Klassiseen lauluun pyrkiville konservatorio järjestää säestäjän, jota varten säestysnuotti tulee ottaa valintakokeeseen mukaan.

Pop & jazz -musiikki / Bändikoulu

Turun konservatorion bändikoulussa opiskellaan rytmimusiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Lähtökohta bändikoulussa on, että yksilöllisen instrumenttiopetuksen lisäksi jokainen oppilas instrumentissaan alkuun päästyään laulaa tai soittaa bändissä, joka harjoittelee viikoittain ja tekee lukuvuoden aikana noin neljä keikkaa.

Yhtyetyöskentelyä tuetaan viikoittaisilla instrumenttitunneilla ja musiikin perusteiden tunneilla. Opiskelu sisältää yhdessä tekemistä ja harjoittelua oman instrumentin kanssa.

Opetusta on tarjolla seuraavissa instrumenteissa:

 • laulu
 • piano ja kosketinsoittimet
 • sähkökitara
 • sähkö- ja kontrabasso
 • rummut
 • saksofoni
 • trumpetti
 • pasuuna

Koska bändissä musisointi on toimintamme perusta, teemme kokoonpanojen suunnittelua jo uusia oppilaita valittaessa.

Tasokartoitus koostuu rytmi- ja laulutehtävistä sekä haastattelusta, aiemmin soittaneilla myös soitto- tai laulunäytteestä, joka annetaan sillä instrumentilla, jota pyrkii opiskelemaan. Esitettävä kappale on vapaavalintainen ja taustanauhan käyttäminen on mahdollista. Luokassa on myös miniplugijohto, jolla esim. käynnykän voi kytkeä mikseriin.

Soittonäytteessä on käytettävissä konservatorion puolesta seuraavat soittimet:

 • rumpusetti (omat kapulat mukaan!)
 • piano, kosketinsoittimia
 • sähköbasso
 • kontrabasso ¾
 • sähkökitara
 • teräskielinen akustinen kitara
 • mikrofoni ja vahvistinlaitteet laulajille (voi myös laulaa ilman näitä)

Kansanmusiikki

Kansanmusiikin opetusinstrumentteina ovat kantele, viulu ja laulu. Ohjeellinen aloitusikä on noin 6–10 vuotta, ja hakea voivat sekä harrastustaan aloittavat että aiemmin soittaneet harrastustaan jatkavat.

Tasokartoitus koostuu rytmi- ja laulutehtävistä, aiemmin soittaneilla tämän lisäksi myös soitto- tai laulunäytteestä sen mukaan, mitä instrumenttia opiskelemaan pyrkii.

Yksilöllistetty musiikkikasvatus (Musiikin erityisopetus)

Musiikin erityisopetus on erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarkoitettua tavoitteellista musiikinopetusta. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Turun konservatorio tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille mahdollisuuden musiikinopiskeluun sekä ryhmässä että yksilöopetuksena.

Ryhmäopetus

Ilmoittautuminen on toukokuussa. musiikkileikkikoulun ilmoittautumisen yhteydessä.

Musiikkiryhmässä lapsi pääsee kokeilemaan musiikin harrastamista. Ryhmät ovat avoimia kaikille erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille lapsille. Mukaan pääsee ilmoittautumalla musiikkileikkikoulun ilmoittautumisaikana toukokuussa täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen konservatorion verkkosivulla.

Yksilöopetus

Hakuaika 17.3.–30.4.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea myös yksilöllistettyyn soiton- tai laulunopetukseen. Opetusta voi saada tietyn soittimen soitossa, laulussa, tai niin, että eri soittimiin tutustutaan monipuolisemmin, ja musisointia harjoitetaan useammalla eri soittimella. Oman soittotunnin lisäksi opintosuunnitelmaan kuuluu musiikin perusteiden opiskelua ja yhteismusisointia oppilaan kykyjen mukaan. Opetus yksilöllistetään vastaamaan oppilaan edellytyksiä ja opetuksen toteuttamisessa huomioidaan tarvittavat tukitoimet.

Avoin konservatorio

Avoimessa konservatoriossa voivat opiskella kaiken ikäiset henkilöt, joilla katsotaan olevan edellytyksiä tavoitteelliseen musiikin opiskeluun.

Opetukseen hakeville järjestetään tarvittaessa erillinen tasokartoitus, joissa määritellään opintojen henkilökohtaiset tavoitteet. Avoimen konservatorion toimintaan ei käytetä julkista rahoitusta, joten lukukausimaksut ovat normaalia korkeammat.

Kuorotoiminta

Valmennuskuoro Pikkurella

Valmennuskuoro Pikkurella on tarkoitettu laulamisesta innostuneille 7-8-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroon otetaan laulajia ilmoittautumisen perusteella.

Lapsikuoro

Lapsikuoro Auriella on kuoro 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Laulajat valitaan soveltuvuushaastattelun ja laulunäytteen perusteella.

Tyttökuoro

Tyttökuoro Sigynella on nuorisokuoro n. 12–18-vuotiaille laulajille. Laulajat valitaan soveltuvuushaastattelun ja laulunäytteen perusteella. Sigynellan laulajilla on mahdollisuus lisämaksusta osallistua myös tehostettuun äänenmuodostuksen ja yhtyelaulun opetukseen 2–4 laulajan pienryhmissä. Näihin lauluryhmiin otetaan ensisijaisesti kuorossa jo aiemmin mukana olleita laulajia.

Turun konservatorion kamarikuoro

Kuoroon ovat tervetulleita niin aikuiset musiikinharrastajat kuin opiskelijatkin. Kuoroon pyrkiviltä odotetaan hyvää lauluääntä, kuorokokemusta, sujuvaa nuotinlukutaitoa ja sitoutumista pitkäjännitteisesti kuoron toimintaan. Tasokartoituksessa esitetään vapaavalintainen laulu ja prima vista -tehtävä.

Kuorojen koelaulut

Valmennuskuoron, lapsikuoron ja tyttökuoron koelauluihin ilmoittaudutaan sähköpostitse torstaihin 9.8. mennessä kansliaan. Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi ja yhteystietosi. Hakijat kutsutaan sähköpostitse elokuussa pidettävään laulunäytteeseen.

Kamarikuoron koelaulutilaisuuksista tiedotetaan konservatorion verkkosivuilla elokuussa.

Orkesteritoiminta

Turun konservatoriossa toimii lukuisia orkestereita. Orkestereihin voivat pyrkiä soittamaan myös muut kuin oppilaitoksen oppilaat. Orkesteritoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan apulaisrehtori Reijo Bormaniin.

Jousiorkesterit

 • Minijouset
 • Juniorijouset
 • Kamariorkesteri

Puhallinorkesterit

 • Minipuhaltajat
 • Junioripuhaltajat
 • Puhallinorkesteri

Kitaraorkesterit

 • Kitaramestarit
 • Kitarasankarit
 • Kitarissimo!

Musiikin perusteiden opetus

Turun konservatorion musiikin perusteiden (musiikin teoria) opetukseen voivat osallistua myös muut kuin konservatorion oppilaat mikäli ryhmissä on tilaa.

Mahdollisia vapaita paikkoja elokuussa alkavassa opetuksessa voi tiedustella kansliasta.

Hakijan lähtötason kartoitus

Tasokartoitukset pidetään 28.5. alkavalla viikolla. Jokainen hakija saa toukokuun alussa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiin kutsun ja tarkemmat tiedot tasokartoituksesta.

Tasokartoituksessa hakijan, jolla ei ole aiempia soitto- tai lauluopintoja, soveltuvuus katsotaan  rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla ja harjoittelemalla esimerkkitehtäviä.

Rytmi- ja laulutehtävät on tarkoitettu soitinvalmennukseen sekä klassiseen musiikkiin ja kansanmusiikkiin aloittavina pyrkiville. Tehtäviin voi valmistautua alla olevien harjoitusvideoiden avulla.

Hakijat, jotka ovat jo opiskelleet jonkin instrumentin soittoa tai käyneet laulutunneilla, antavat soitto- tai laulunäytteen. Laulajien tulee ottaa konservatorion säestäjää varten säestysnuotti mukaan.

Bändikoulun tasokartoitussisältää ryhmi- ja melodiatehtäviä ja haastattelun, sekä aiemmin soittaneilla soitto- tai laulunäytteen.

Melodian ja rytmin toistoharjoitukset

Videoilla kuulet esimerkkejä rytmeistä ja melodioista, jollaisia toistetaan tasokartoituksessa. Rytmit ja melodiat voivat olla kartoituksessa erilaisia kuin videoilla. Rytmit tehdään testissä käsiä yhteen taputtaen.

Rytmin toistoharjoitus
Melodian toistoharjoitus

Vaihtoehtoisia lauluja

Hakijat voivat esittää valintakokeessa esimerkiksi jonkin alla olevista kappaleista.

Tuiki tuiki tähtönen
Paljon onnea vaan
Hämä-hämähäkki
Jänis istui maassa

Opintojen aloittaminen

Tasokartoituksen tulos ilmoitetaan juhannukseen mennessä kaikille hakijoille sähköpostitse hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Hyväksytty oppilas vahvistaa oppilaspaikkansa kirjallisesti tai sähköpostitse. Turun konservatorion syyslukukauden opetus alkaa elokuussa.

Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut 2017-2018

Yhteystiedot

Taiteen perusopetuksen ja avoimen konservatorion tiedusteluihin vastaavat:

 • Apulaisrehtori Reijo Borman, puh. 044 527 3214, reijo.borman(at)turunkonservatorio.fi
 • Hallintosihteeri Sirkka Latva-Mantila, puh. 040 183 6995, sirkka.latva-mantila(at)turunkonservatorio.fi/kanslia(at)turunkonservatorio.fi

Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
puh. 040 183 6995
kanslia(at)turunkonservatorio.fi