Turun konservatorio

Näytä valikko

Hae taiteen perusopetukseen

13.9.2019 asti on käynnissä lisähaku turkulaisille hakijoille tiettyihin soittimiin

Taiteen perusopetuksen varsinainen haku syksyllä 2019 alkaville soittotunneille on päättynyt vappuna 2019.

Avoimen konservatorion kautta soittoharrastuksen voi aloittaa myös lukuvuoden aikana.

 

 

Hakuopas 2019

Turun konservatorion taiteen perusopetukseen voivat hakea kaiken ikäiset musiikin opiskelusta kiinnostuneet henkilöt. Tämä opas on laadittu kevään hakua varten, syksyn lisähaku on siis suunnattu vain rajoitettuihin soittimiin turkulaisille hakijoille.

Sisältö

 • Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä
  • Soitinvalmennus
  • Klassinen musiikki
  • Pop & jazz -musiikki / bändikoulu
  • Kansanmusiikki
  • Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus
 • Avoin konservatorio
 • Kuorot
 • Orkesterit
 • Musiikin hahmotusaineet
 • Hakijan lähtötason kartoitus (harjoitusvideoita tulossa myöhemmin)
 • Opintojen aloittaminen
 • Lukukausimaksut
 • Yhteystiedot

Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä

Turun konservatorio tarjoaa kaiken ikäisille, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tavoitteellista taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti.

Oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti. Musiikin laajan oppimäärän opiskeluun sisältyy kolme osa-aluetta: yksilöllisesti toteutettavat instrumenttiopinnot sekä ryhmässä opiskeltavat yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet (musiikin teoria ja säveltapailu).

Valinnaisesti on tarjolla opintoja esimerkiksi sävellyksestä, improvisoinnista, vapaasta säestyksestä ja musiikkiteknologiasta.

Tehtävät ja tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Ilmoittautuminen toukokuussa.

Perusopintojen ja syventävien opintojen tehtävänä on musiikin perusopetuksen antaminen musiikin harrastajille ja musiikkialan ammatteihin aikoville.

Erityistä tukea tarvitseville annettavan musiikkikasvatuksen tehtävänä on tarjota tavoitteellista musiikinopetusta sekä ryhmä- että yksilöopetuksena.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennukseen on mahdollista hakea joko 7–8-vuotiaille (1.–2. luokka) tarkoitettuun opetukseen, jossa tavoitteellisesti opiskellen tutustutaan laajasti eri soittimiin, tai 8–9-vuotiaille (2.–3. luokka) tarkoitettuun erityisesti puhallin- ja lyömäsoittimiin painottuvaan soitinvalmennusryhmään. Hakulomakkeella voi ilmoittaa soittimen, johon erityisesti haluaisi tutustua.

Lukuvuoden aikana soitinvalmennuksessa tutustutaan pienryhmissä eri soittimiin itse soittaen ja kokeillen.

Soitinvalmennuksen oppilaat valitaan tasokartoituksen perusteella. Soveltuvuus katsotaan rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, joihin tulee valmistautua ennakkoon katsomalla myöhemmin tähän hakuoppaaseen tulevat mallitehtävät ja harjoittelemalla niitä.

Soitinvalmennuksessa koko lukuvuoden aktiivisesti mukana olleille lapsilla on mahdollisuus jatkaa opintoja perustasolla ilman erillistä tasokartoitusta. Soitinvalmennuksen aikana perhe ja oppilaitos valitsevat lapselle sopivan soittimen.

Soitinvalmennukseen pyritään taiteen perusopetuksen hakuaikana. Opetusryhmät kootaan hakijoiden iän, mahdollisten soitintoiveiden ja haastattelun perusteella.

(täytä lomake 1) Hakulomake soitinvalmennukseen 2019)

Klassinen musiikki / Hakeminen soitto- ja laulutunneille

Hakijaksi voi ilmoittautua, vaikka ei ole opiskellut mitään soitinta aiemmin tai on käynyt vain muutamalla soittotunnilla, kuten myös hakija, joka on jo käynyt soitto- tai laulutunneilla.

Hakija voi pyrkiessään valita soittimeksi minkä tahansa Turun konservatorion opetusohjelmassa olevista soittimista. Hakea voi yhteen soittimeen.

Instrumenttivaihtoehdot:

 • harmonikka
 • jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)
 • klassinen laulu
 • kosketinsoittimet (piano, cembalo, urut)
 • lyömäsoittimet
 • näppäilysoittimet (harppu, kitara)
 • puupuhaltimet (huilu, nokkahuilu, klarinetti, fagotti, oboe, saksofoni)
 • vaskipuhaltimet (kornetti, trumpetti, alttotorvi, baritonitorvi, tenoritorvi, käyrätorvi, pasuuna, tuuba)

Opetuksessa käytetään soittimia, joissa on huomioitu oppilaan fyysiset ominaisuudet. Lisätietoja soittimista löytyy konservatorion verkkosivuilta osiosta Opetus / soitinryhmät.

Sopiva aloitusikä soittimittain on keskimäärin

 • viulussa, alttoviulussa ja sellossa 4–7 vuotta
 • pianossa ja cembalossa 5–10 vuotta
 • kitarassa ja harmonikassa 5–12 vuotta
 • puhallinsoittimissa ja lyömäsoittimissa 8–14 vuotta

Soveltuvuuden kartoitus

Opetukseen pyrkiviltä ei edellytetä aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta. Soveltuvuus katsotaan rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, joihin tulee valmistautua ennakkoon katsomalla tämän hakuoppaan mallitehtävät ja harjoittelemalla tehtäviä, tai antamalla soittonäytteen (laulajilla laulunäyte).

Tasokartoituksen tekevät eri instrumenttien asiantuntijat, jotka haastattelevat hakijat, kuuntelevat rytmi- ja laulutehtävät tai soitto-/laulunäytteen, ja arvioivat hakijan fyysisen soveltuvuuden hakemaansa soittimeen. Kartoituksen perusteella hakijalle voidaan tarvittaessa suositella myös jotain muuta soitinta kuin mihin hän pyrkii.

Klassiseen lauluun pyrkiville konservatorio järjestää säestäjän, jota varten säestysnuotti tulee ottaa tasokartoitukseen mukaan.

(täytä lomake 2) Hakulomake klassisen musiikin soitto- ja laulutunneille 2019)

Pop & jazz -musiikki / Bändikoulu

Turun konservatorion bändikoulussa opiskellaan rytmimusiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Lähtökohta bändikoulussa on, että yksilöllisen instrumenttiopetuksen lisäksi jokainen oppilas instrumentissaan alkuun päästyään laulaa tai soittaa bändissä, joka harjoittelee viikoittain ja tekee lukuvuoden aikana noin neljä keikkaa.

Yhtyetyöskentelyä tuetaan viikoittaisilla instrumenttitunneilla ja musiikin hahmotusaineiden tunneilla. Opiskelu sisältää yhdessä tekemistä ja harjoittelua oman instrumentin kanssa.

Opetusta on tarjolla seuraavissa instrumenteissa:

 • laulu
 • piano ja kosketinsoittimet
 • sähkökitara
 • sähkö- ja kontrabasso
 • rummut
 • saksofoni
 • trumpetti
 • pasuuna

Koska bändissä musisointi on toimintamme perusta, teemme kokoonpanojen suunnittelua jo uusia oppilaita valittaessa.

Tasokartoitus koostuu rytmi- ja laulutehtävistä sekä haastattelusta, aiemmin soittaneilla myös soitto- tai laulunäytteestä, joka annetaan sillä instrumentilla, jota pyrkii opiskelemaan. Esitettävä kappale on vapaavalintainen ja taustanauhan käyttäminen on mahdollista. Luokassa on myös miniplugijohto, jolla esim. käynnykän voi kytkeä mikseriin.

Soittonäytteessä on käytettävissä konservatorion puolesta seuraavat soittimet:

 • rumpusetti (omat kapulat mukaan!)
 • piano, kosketinsoittimia
 • sähköbasso
 • kontrabasso ¾
 • sähkökitara
 • teräskielinen akustinen kitara
 • mikrofoni ja vahvistinlaitteet laulajille (voi myös laulaa ilman näitä)

(täytä lomake 3) Hakulomake bändikouluun 2019)

Kansanmusiikki

Kansanmusiikin opetusinstrumentteina ovat kantele, viulu ja laulu. Hakea voivat sekä harrastustaan aloittavat että aiemmin soittaneet harrastustaan jatkavat.

Tasokartoitus on samanlainen kuin klassisessa musiikissa, ja siihen tulee valmistautua ennakkoon katsomalla tämän hakuoppaan mallitehtävät ja harjoittelemalla niitä. Aiemmin soittaneet lisäksi antaa myös soitto- tai laulunäytteen sen mukaan, mitä instrumenttia opiskelemaan pyrkii.

(täytä lomake 4) Hakulomake kansanmusiikin soitto- ja laulutunneille 2019)

Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus

Erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarkoitetun tavoitteellisen musiikinopetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Turun konservatorio tarjoaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille mahdollisuuden musiikinopiskeluun sekä ryhmässä että yksilöopetuksena.

Yksilöopetus

Erityistä tukea tarvitsevat voivat hakea yksilöllistettyyn soiton- tai laulunopetukseen. Opetusta voi saada tietyn soittimen soitossa, laulussa, tai niin, että eri soittimiin tutustutaan monipuolisemmin, ja musisointia harjoitetaan useammalla eri soittimella. Helppoja aloitussoittimia ovat esim. piano/koskettimet, rummut, sähköbasso, laattasoittimet (ksylofoni, metallofoni, kellopeli), kantele tai laulu. Oman soittotunnin lisäksi opintosuunnitelmaan kuuluu musiikin hahmotusaineiden opiskelua ja yhteismusisointia oppilaan kykyjen mukaan. Opetus yksilöllistetään vastaamaan oppilaan edellytyksiä ja opetuksen toteuttamisessa huomioidaan tarvittavat tukitoimet.

(täytä lomake 5) Hakulomake erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatukseen 2019)

Avoin konservatorio

Avoimen konservatorion opintoja voidaan tarjota niille taiteen perusopetuksen tasokartoitukseen osallistuneille, joille ei pystytä tarjoamaan oppilaspaikkaa vahvasti julkisin varoin tuetussa taiteen perusopetuksessa. Avoimen konservatorion toimintaan ei käytetä julkista rahoitusta, joten lukukausimaksut ovat normaalia korkeammat.

Avoimeen konservatorioon voi hakea myös hakuaikojen ulkopuolella, ja opinnot voidaan sovittaa alkamaan muusta opetuksesta poiketen joustavasti.

Valitse hakulomake sen mukaan, mihin olet pyrkimässä (klassinen musiikki, bändikoulu, kansanmusiikki tai erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus).

Kuoro- ja orkesteritoiminta

Turun konservatoriossa toimii neljä kuoroa ja useita orkestereita. Yhteismusisointi orkestereissa, kuoroissa ja pienryhmissä kuuluu konservatorion soitto- ja laulutunneilla käyvien oppilaiden opetussuunnitelmaan, mutta myös muut kuin oppilaitoksen oppilaat voivat pyrkiä kuoroihin ja orkestereihin.

Kuorot

Valmennuskuoro Pikkurella on tarkoitettu laulamisesta innostuneille 7–8-vuotiaille tytöille ja pojille.

Lapsikuoro Auriella on kuoro 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille.

Tyttökuoro Sigynella on nuorisokuoro n. 12–18-vuotiaille tytöille.

Turun konservatorion kamarikuoro

Kuoroon ovat tervetulleita niin aikuiset musiikinharrastajat kuin opiskelijatkin. Kuoroon pyrkiviltä odotetaan hyvää lauluääntä, kuorokokemusta, sujuvaa nuotinlukutaitoa ja sitoutumista pitkäjännitteisesti kuoron toimintaan. Tasokartoituksessa esitetään vapaavalintainen laulu ja prima vista -tehtävä.

Kuorojen koelaulut

Valmennuskuoron, lapsikuoron ja tyttökuoron koelauluihin ilmoittaudutaan sähköpostitse torstaihin 8.8. mennessä kansliaan os. kanslia(at)turunkonservatorio.fi. Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi ja yhteystietosi. Hakijat kutsutaan sähköpostitse elokuussa pidettävään haastatteluun ja laulunäytteeseen.

Kamarikuoron koelaulutilaisuuksista tiedotetaan konservatorion verkkosivuilla elokuussa.

Orkesterit

Jousiorkesterit

 • Minijouset
 • Juniorijouset
 • Kamariorkesteri

Puhallinorkesterit

 • Minipuhaltajat
 • Junioripuhaltajat
 • Puhallinorkesteri

Kitaraorkesterit

 • Kitaramestarit
 • Kitarasankarit
 • Kitarissimo!

Orkesteritoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan rehtori Reijo Bormaniin os. reijo.borman(at)turunkonservatorio.fi.

Musiikin hahmotusaineiden opetus

Turun konservatorion musiikin hahmotusaineiden (musiikin teoria ja säveltapailu) opetukseen voivat osallistua myös muut kuin konservatorion oppilaat mikäli ryhmissä on tilaa.

Mahdollisia vapaita paikkoja elokuussa alkavassa opetuksessa voi tiedustella kansliasta.

Hakijan lähtötason kartoitus

Jokainen hakija saa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiin kutsun ja tarkemmat tiedot tasokartoituksesta.

Tasokartoituksessa hakijan, jolla ei ole aiempia soitto- tai lauluopintoja, soveltuvuus katsotaan  rytmi- ja laulutehtävien yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla ja harjoittelemalla esimerkkitehtäviä.

Rytmi- ja laulutehtävät on tarkoitettu kaikille ilman aiempaa soittokokemusta pyrkiville. Tehtäviin voi valmistautua myöhemmin tähän hakuoppaaseen julkaistavien harjoitusvideoiden avulla.

Hakijat, jotka ovat jo opiskelleet jonkin instrumentin soittoa tai käyneet laulutunneilla, antavat soitto- tai laulunäytteen. Laulajien tulee ottaa konservatorion säestäjää varten säestysnuotti mukaan.

Bändikoulun tasokartoitus sisältää ryhmi- ja melodiatehtäviä ja haastattelun, sekä aiemmin soittaneilla soitto- tai laulunäytteen.

Melodian ja rytmin toistoharjoitukset

Tasokartoituksessa selvitetään hakijan motivaatiota soittamiseen ja laulamiseen! Samassa yhteydessä selvitetään parasta mahdollista soitinta hakijalle.

Tapaamisessa myös musisoidaan ennalta annettujen tehtävien pohjalta. Tässä ohjeet:

Matki videon rytmit apinaorkesterilla ja laula pätkä tutusta laulusta!

1. Avaa harjoitusvideo tästä.

2. Avaa pädillä tai puhelimella nettisivu Chrome Music Lab ja paina rumpaliapinan kuvaa, jolloin Rhythm-sivu aukeaa. Voit harjoitella videon rytmejä tällä tai naputtamalla niitä käsillä vaikkapa polviisi tai pöytään. Tehtäväsi on toistaa rytmit esimerkin mukaisesti!

Tapaamisessa pääset esittämään samoja rytmejä meille ja laulamaan pätkän suosikkilaulustasi!

Vaihtoehtoisia lauluja

Hakijat voivat esittää valintakokeessa esimerkiksi jonkin alla olevista kappaleista.

Tuiki tuiki tähtönen

Paljon onnea vaan

Hämä-hämähäkki

Jänis istui maassa

Opintojen aloittaminen

Tasokartoituksen tulos ilmoitetaan juhannukseen mennessä kaikille hakijoille sähköpostitse hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Hyväksytty oppilas vahvistaa oppilaspaikkansa kirjallisesti tai sähköpostitse. Turun konservatorion syyslukukauden opetus alkaa elokuussa.

Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen ja avoimen konservatorion lukukausimaksut 2018–2019

Yhteystiedot

Taiteen perusopetuksen ja avoimen konservatorion tiedusteluihin vastaavat:

 • Rehtori Reijo Borman, puh. 044 527 3214, reijo.borman(at)turunkonservatorio.fi
 • Hallintosihteeri Sirkka Latva-Mantila, puh. 040 183 6995, sirkka.latva-mantila(at)turunkonservatorio.fi tai kanslia(at)turunkonservatorio.fi

Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
puh. 040 183 6995
kanslia(at)turunkonservatorio.fi