Turun konservatorio

Näytä valikko

Musiikkiteknologian opiskelu

Musiikkiteknologia painottuu studiotekniikkaan ja äänentoistoon, mutta olennaisena osana siinä on myös muusikko-osaaminen. Oman suuntautumisensa pohjalta voi valita joko klassisen tai pop & jazz -musiikin.

Musiikkiteknologian työssä oppiminen on äänentoiston, äänitysten ja videokuvauksen suunnittelua ja toteuttamista. Myös masterointi ja jälkimiksaus kuuluvat koulutukseen. Vaikka pakolliset muusikon opinnot ovat musiikkiteknologiassa suppeammat, voi niitä halutessaan täydentää valinnaisilla opinnoilla.

Opintolinjamme on jatkuvasti aktiivinen konserttiäänitysten suhteen. Olemme tuottaneet muun muassa tallenteita konservatorion orkesteri- ja oopperaproduktioista.

Opiskelun tehokkuuden mahdollistaa opiskelijoiden jakaminen tuotantoryhmiin. Jokainen ryhmä vastaa omasta projektistaan. Johtajana toimii kokeneempi ylemmän vuosikurssin oppilas.

Työssä oppimista ja syventävää opiskelua

Käytännön musiikkiteknologin työtä opitaan esimerkiksi studioissa, ravintoloissa, teattereissa ja konserttisaleissa. Opiskeluaikana tehdään myös vierailuja paikallisiin yrityksiin. Opiskelijat ovat myös vuosittain mukana Skaalat solmuun -tapahtuman järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Turun konservatorio tarjoaa mahdollisuuden syventyä liikkuvaan äänentoistoon tai muuhun musiikkiteknologian käyttöön. Opiskelija voi perehtyä esimerkiksi kuvauksen perusteisiin, äänisuunnitteluun ja editointiohjelmien käyttöön.

Kannustamme opiskelijoita omien projektien suunnitteluun yksin ja yhdessä muiden kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi muiden oppilaitosten kanssa.

Opiskeluaika on yleensä 1-3 vuotta.