Turun konservatorio

Näytä valikko

Klassisen musiikin opiskelu

Perustan klassisen musiikin opinnoille Turun konservatoriossa luovat yksilöopetus pää- ja sivuinstrumentissa. Turun konservatoriossa on mahdollisuus myös erikoistua klassiseen kirkkomusiikkiin, vaikka varsinaisia kanttoriopintoja ei tarjolla olekaan.

Musiikin perusteissa tähdätään nuotinluku- ja kirjoitustaitojen sujuvuuteen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset taidot, jotka tukevat monipuolista muusikkoutta ja sen elinikäistä kehittymistä.

Opetusta annetaan myös sovittamisessa, josta tehdään näyttötyö. Myös säveltäminen kuuluu valinnaiseen kurssitarjontaan.

Yhteismusisoinnin tarjonta riippuu pääinstrumentista. Esimerkiksi orkesterisoittajille tarjotaan sekä kamarimusiikkia että orkestereissa soittamista. Koska yhtyesoittaminen ja -laulaminen on muusikon työn ydintä, tuetaan yhteismusisointia myös tarjoamalla mahdollisuus esimerkiksi yhtyeen tai kuoron johtamisen opiskeluun.

Valinnaiset opinnot mahdollistavat pääinstrumentin opiskelun yli vaaditun minimin. Tällöin mahdollisuudet saada korkea-asteen opiskelupaikka tai siirtyä suoraan työelämään ovat erityisen hyvät.

Työssä oppimista ja genrerajojen ylityksiä

Turun konservatorion klassisen musiikin opiskelijat saavat työkokemusta esiintyen ja erilaisia tilaisuuksia järjestäen. Tapahtumia järjestetään niin konserttisaleissa kuin kahviloissa. Kannustamme opiskelijoita myös omien projektien suunnitteluun ja yhtyeiden perustamiseen. Lisäksi opetukseen kuuluu oman osaamisen markkinointi.

Tuemme monipuolista osaamista yli genrerajojen. Klassisen musiikin opiskelijalle on avoinna myös rytmimusiikin ja musiikkiteknologian kurssitarjontaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian, muiden oppilaitosten ja Laivaston soittokunnan kanssa.