Turun konservatorio

Näytä valikko

Pop & jazz -musiikin opiskelu

Perustan pop & jazz -musiikin opinnoille Turun konservatoriossa luovat yksilöopetus pää- ja sivuinstrumentissa. Yhteismusisointiin panostetaan erilaisissa yhtyetyöpajoissa, jota tukevat muusikon monipuolista osaamista.

Opiskelu meillä antaa vankan pohjan täysipäiväiselle työelämässä toimimiselle, jota tukee myös yhtyetyöpajojen anti. Musisointia harjoitellaan mm. ohjelmisto-, tanssi-, latin-, jazz-, fuusio- ja lauluworkshopeissa, jotka täydentävät osaamista monitahoiseksi kokonaisuudeksi.

Teoreettisessa opetuksesta suuri osa on transkriptiota ja sovittamista, jotka auttavat muusikkoa vastaamaan asiakkaiden esiintymistoiveisiin mahdollisimman hyvin. Valinnaisissa opinnoissa tuetaan myös omaa säveltämistä.

Työssä oppimiseen sisältyy erilaisten tilaisuuksien järjestäminen ja niissä esiintyminen esimerkiksi ravintoloissa, teattereissa ja konserttisaleissa. Vuosittain järjestettävä Skaalat solmuun -tapahtuma kokoaa opiskelijat yhteen näyttämään taitonsa.

Itsenäistä työtä ja genret ylittävää musisointia

Turun konservatoriossa opiskelijoita kannustetaan omien projektien suunnitteluun ja yhtyeiden perustamiseen. Eri taiteiden välille luodaan siltoja, ja opetukseen sisältyy myös oman osaamisen markkinointi.

Tuemme monipuolista osaamista yli genrerajojen. Rytmimusiikin opiskelijat voivatkin poimia lukujärjestykseensä myös klassisen musiikin ja musiikkiteknologian valinnaisia kursseja. Yhteistyöprojekteja tehdään esimerkiksi muiden oppilaitosten kanssa.