Turun konservatorio

Näytä valikko

Musiikkialan ammatillisen peruskoulutuksen opintotarjottimet

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus Turun konservatoriossa pohjautuu Opetushallituksen ohjeistukseen.

Vuonna 2018 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat

Elokuussa 2018 voimaan tulivat Opetushallituksen uudet tutkinnon perusteet, jotka rakenteeltaan ovat pitkälti samanlaiset kuin vuoden 2015 perusteet, mutta esimerkiksi arviointiasteikko muuttuu 5-portaiseksi. Tutustu uusiin tutkinnon perusteisiin täällä.

Niiden pohjalta on tehty uudet opintotarjottimet. Tarjottimiin on koottu Turun konservatorion täsmäopetus osaamisen kehittämiseen näyttöjä, jatko-opintoihin hakemista ja työelämässä toimimista varten. Opetustarjonnan löydät näistä linkeistä:

Klassisen muusikon opintotarjotin ja näytöt 8/2018-
Pop & jazz -muusikon opintotarjotin ja näytöt 8/2018-
Musiikkiteknologin opintotarjotin ja näytöt 8/2018-

 

Vuonna 2017 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat

Viimeistään vuonna 2017 aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista jatkaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkinnon perusteiden pohjalta (siirtymäaika 31.12.2021 asti). He voivat kuitenkin siirtyä tekemään tutkintoa uusien perusteiden mukaisesti.

Elokuussa 2015 voimaan tulleet Opetushallituksen musiikkialan tutkinnon perusteiden ohjeistusmateriaali on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta.

Tarkempaa tietoa Turun konservatorion vanhemmasta opetussuunnitelmasta:

Turun konservatorion opiskelijat ja henkilökunta voivat tutustua opetussuunnitelman laajempaan versioon konservatorion intrassa (kirjautuminen vaatii turunkonservatorio.fi-tunnuksen).

 

Koottu sivu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön liittyen

http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Opetus- ja kulttuuriministeriön koonti)

http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi