Olet tässä: Opetus > Haku taiteen perusopetukseenHaku taiteen perusopetukseen


Hakuaika soitto- ja laulutunneille (harrastustaan aloittavat, jatkavat ja avoin konservatorio) sekä soitinvalmennukseen on 11.3.30.4.2017.

Hakulomakkeille pääsee tästä linkistä. Luethan ennen lomakkeille siirtymistä alla olevat hakuohjeet.

Musiikkileikkikoulu

Uusien musiikkileikkikoululaisten ilmoittautuminen on toukokuussa. Tarkempi ajankohta ja lisätiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Turun konservatorion musiikkileikkikoulussa lukuvuonna 2016–2017 mukana olleet lapset ilmoittautuvat syksyn 2017 muskariryhmiin maalis-/huhtikuussa saatuaan ilmoittautumisohjeet sähköpostitse.

AVOIMET OVET

Turun konservatoriolla järjestetään avoimet ovet ti 28.3 ja ke 29.3. klo 18.00-19.00. Tervetuloa tutustumaan konservatorion monipuoliseen soitinvalikoimaan.


HAKUOPAS 2017

- Turun konservatorio: Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä
    - Soitinvalmennus
    - Klassinen musiikki / opintojaan alkavat
    - Klassinen musiikki / opintojaan jatkavat
    - Pop/jazz-musiikki / bändikoulu
    - Kansanmusiikki
    - Yksilöllistetty musiikkikasvatus
- Avoin konservatorio
- Kuorot
- Orkesterit
- Musiikin perusteet
- Valintakokeet ja musikaalisuustesti (harjoitusvideoita)
- Opintojen aloittaminen
- Lukukausimaksut
- Yhteystiedot
- Videoita konservatoriolta


Turun konservatorioon voivat hakea kaikki, jotka ovat 31.7.2017 alle 24-vuotiaita, lauluun pyrkivät alle 26-vuotiaita lukuun ottamatta ammatillisen musiikkialan tutkinnon suorittaneita. Oppilaiksi hyväksytyt sijoitetaan oppilaan iän ja aiempien opintosuoritusten perusteella perustasolle, musiikkiopistotasolle tai aikuisosastolle.

Avoimeen konservatorioon voivat hakea kaikki musiikin opiskelusta kiinnostuneet henkilöt.

TURUN KONSERVATORIO

Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä

Turun konservatorio tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellisen ja tasolta toiselle etenevän musiikin oppimisympäristön. Konservatorio järjestää musiikin ammatillista koulutusta ja tavoitteellista taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti.

Oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti. Musiikin laajan oppimäärän opiskeluun sisältyy kolme osa-aluetta: yksilöllisesti toteutettavat instrumenttiopinnot sekä ryhmässä opiskeltavat yhteismusisointi ja musiikin perusteet. Valinnaisesti on tarjolla opintoja esimerkiksi sävellyksestä, improvisoinnista ja vapaasta säestyksestä. Musiikkiteknologia on mukana kaikilla koulutusasteilla.

Tehtävät ja tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Ilmoittautuminen toukokuussa.

Perustason ja musiikkiopistotason tehtävänä on musiikin perusopetuksen antaminen musiikin harrastajille ja musiikkialan ammatteihin aikoville.

Aikuisosaston tehtävänä on kehittää musiikinharrastajien musiikillisia valmiuksia ja antaa mahdollisuus yhteismusisointiin.

Yksilöllistetyn musiikkikasvatuksen tehtävänä on tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista musiikinopetusta joko ryhmä- tai yksilöopetuksena.

Avoin konservatorio antaa ohjattua opetusta musiikista kiinnostuneille ja musiikkia harrastaville henkilöille, joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Opetuksen sisältö vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta.

SOITINVALMENNUS

Soitinvalmennus on tarkoitettu turkulaisille 7–8-vuotiaille (1.–.2. luokka) lapsille, jotka haluavat tavoitteellisesti opiskellen tutustua eri soittimiin.

Syyslukukaudella soitinvalmennuksessa tutustutaan ryhmässä eri soittimiin itse soittaen ja kokeillen. Soitinvalmennukseen pyrkivä voi halutessaan ilmoittaa hakulomakkeella yhden soittimen, johon toivoo voivansa tutustua tarkemmin. Kevätlukukaudella käynnistetään soitonopetus pienryhmissä.

Soitinvalmennuksen oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Soveltuvuus katsotaan musikaalisuustestin yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla kokeen sisältö konservatorion verkkosivuilta ja harjoittelemalla tehtäviä.

Soitinvalmennuksessa koko lukuvuoden aktiivisesti mukana olleille lapsilla on mahdollisuus jatkaa opintoja perustasolla ilman erillistä valintakoetta. Soitinvalmennuksen aikana perhe ja oppilaitos valitsevat lapselle sopivan soittimen.

Hakeminen soitinvalmennukseen

Soitinvalmennukseen pyritään taiteen perusopetuksen hakuaikana hakulomakkeille. Linkki hakulomakkeille on sivun yläosassa.

KLASSINEN MUSIIKKI / HAKEMINEN SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

Harrastustaan aloittavat ja harrastustaan jatkavat

Harrastustaan aloittavaksi katsotaan hakija, joka ei ole opiskellut mitään soitinta aiemmin tai on käynyt vain muutamalla soittotunnilla. Jatkavaksi taas katsotaan hakija, joka on vähintään yhden lukuvuoden saanut tavoitteellista opetusta soittimessa, johon hän hakee.

Harrastustaan aloittavien hakeminen oppilaaksi

Hakija voi pyrkiessään valita soittimeksi minkä tahansa Turun konservatorion opetusohjelmassa olevista soittimista. Hakea voi yhteen soittimeen.

Instrumenttivaihtoehdot:

 • alttotorvi
 • alttoviulu
 • baritonitorvi
 • cembalo
 • fagotti
 • harmonikka
 • harppu
 • huilu
 • kitara
 • klarinetti
 • klassinen laulu
 • kontrabasso
 • kornetti
 • käyrätorvi
 • lyömäsoittimet (rummut)
 • nokkahuilu
 • oboe
 • pasuuna
 • piano
 • saksofoni
 • sello
 • tenoritorvi
 • trumpetti
 • tuuba
 • urut
 • viulu

Opetuksessa käytetään soittimia, joissa on huomioitu lapsen fyysiset ominaisuudet. Lisätietoja soittimista löytyy konservatorion verkkosivuilta osiosta Opetus / instrumenttien esittelyitä.

Sopiva aloitusikä soittimittain on keskimäärin
 • viulussa, alttoviulussa ja sellossa 4–7 vuotta  
 • pianossa ja cembalossa 5–10 vuotta
 • kitarassa ja harmonikassa 5–12 vuotta
 • puhallinsoittimissa ja lyömäsoittimissa 8–14 vuotta
 • klassinen laulu 14–20 vuotta

Soveltuvuustesti

Opetukseen pyrkiviltä ei edellytetä aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta. Soveltuvuus katsotaan musikaalisuustestin yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla kokeen sisältö konservatorion verkkosivuilta ja harjoittelemalla tehtäviä.

Valintakoelautakunta koostuu eri instrumenttien asiantuntijoista, jotka haastattelevat hakijat, testaavat musikaalisuuden ja arvioivat hakijan fyysisen soveltuvuuden hakemaansa soittimeen. Testien perusteella lautakunta voi tarvittaessa suositella hakijalle myös jotain muuta soitinta kuin mihin hän pyrkii.

Harrastustaan jatkavien hakeminen oppilaaksi

Valintakoe koostuu haastattelusta ja hakijan antamasta soittonäytteestä (laulajilla laulunäyte).

Hakijan tulee ilmoittaa valintakokeessa esittämänsä ohjelma hakulomakkeella. Ohjelman kesto max 7 min. Klassiseen lauluun pyrkiville konservatorio järjestää säestäjän, jota varten säestysnuotti tulee ottaa valintakokeeseen mukaan.

POP/JAZZ-MUSIIKKI

Bändikoulu

Turun konservatorion Bändikoulussa opiskellaan rytmimusiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Lähtökohta Bändikoulussa on, että yksilöllisen instrumenttiopetuksen lisäksi jokainen oppilas laulaa tai soittaa bändissä, joka harjoittelee viikoittain ja tekee lukuvuoden aikana noin neljä keikkaa.

Yhtyetyöskentelyä tuetaan viikoittaisilla instrumenttitunneilla ja musiikin perusteiden tunneilla. Opiskelu sisältää yhdessä tekemistä ja harjoittelua oman instrumentin kanssa.

Opetusta on tarjolla seuraavissa instrumenteissa:
 • laulu
 • piano ja kosketinsoittimet
 • sähkökitara
 • sähkö- ja kontrabasso
 • rummut
 • saksofoni
 • trumpetti
 • pasuuna


Koska bändissä musisointi on toimintamme perusta, teemme kokoonpanojen suunnittelua jo uusia oppilaita valittaessa.

Valintakoe koostuu musikaalisuustestistä ja haastattelusta, aiemmin soittaneilla myös soitto- tai laulunäytteestä, joka annetaan sillä instrumentilla, jota pyrkii opiskelemaan. Esitettävä kappale on vapaavalintainen ja taustanauhan käyttäminen on mahdollista. Luokassa on myös miniplugijohto, jolla esim. käynnykän voi kytkeä mikseriin.

Soittonäytteessä on käytettävissä konservatorion puolesta seuraavat soittimet:

 • rumpusetti (omat kapulat mukaan!)
 • piano, kosketinsoittimia
 • sähköbasso
 • kontrabasso ¾
 • sähkökitara
 • teräskielinen akustinen kitara
 • mikrofoni ja vahvistinlaitteet laulajille (voi myös laulaa ilman näitä)

KANSANMUSIIKKI

Kansanmusiikin opetus

Kansanmusiikin opetusinstrumentteina ovat kantele, viulu ja laulu. Ohjeellinen aloitusikä on noin 6–10 vuotta, ja hakea voivat sekä harrastustaan aloittavat että aiemmin soittaneet harrastustaan jatkavat.

Valintakoe koostuu musikaalisuustestistä, aiemmin soittaneilla tämän lisäksi myös soitto- tai laulunäytteestä sen mukaan, mitä instrumenttia opiskelemaan pyrkii.

YKSILÖLLISTETTY MUSIIKKIKASVATUS

Musiikin erityisopetus

Musiikin erityisopetus on erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarkoitettua tavoitteellista musiikinopetusta. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Turun konservatorio tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille mahdollisuuden musiikinopiskeluun sekä ryhmässä että yksilöopetuksena.

Ryhmäopetus

Ilmoittautuminen toukokuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Musiikkiryhmässä lapsi pääsee kokeilemaan musiikin harrastamista. Ryhmät ovat avoimia kaikille erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille lapsille. Mukaan pääsee ilmoittautumalla musiikkileikkikoulun ilmoittautumisaikana toukokuussa täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen konservatorion verkkosivulla.

Yksilöopetus

Hakuaika 11.3.–30.4.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea myös yksilöllistettyyn soiton- tai laulunopetukseen. Opetusta voi saada tietyn soittimen soitossa, laulussa, tai niin, että eri soittimiin tutustutaan monipuolisemmin, ja musisointia harjoitetaan useammalla eri soittimella. Oman soittotunnin lisäksi opintosuunnitelmaan kuuluu musiikin perusteiden opiskelua ja yhteismusisointia oppilaan kykyjen mukaan. Opetus yksilöllistetään vastaamaan oppilaan edellytyksiä ja opetuksen toteuttamisessa huomioidaan tarvittavat tukitoimet.

AVOIN KONSERVATORIO

Avoimessa konservatoriossa voivat opiskella kaiken ikäiset henkilöt, joilla katsotaan olevan edellytyksiä tavoitteelliseen musiikin opiskeluun.

Opetukseen hakeville järjestetään tarvittaessa erilliset tasotestit, joissa määritellään opintojen henkilökohtaiset tavoitteet. Avoimen konservatorion toimintaan ei käytetä julkista rahoitusta, joten lukukausimaksut ovat normaalia korkeammat.

KUOROTOIMINTA


Valmennuskuoro Pikkurella

Valmennuskuoro Pikkurella on tarkoitettu laulamisesta innostuneille 7-8-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroon otetaan laulajia ilmoittautumisen perusteella.

Lapsikuoro

Lapsikuoro Auriella on kuoro 3.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille. Laulajat valitaan soveltuvuushaastattelun ja laulukokeen perusteella.

Tyttökuoro

Tyttökuoro Sigynella on nuorisokuoro n. 12–18-vuotiaille laulajille. Laulajat valitaan soveltuvuushaastattelun ja laulukokeen perusteella. Sigynellan laulajilla on mahdollisuus lisämaksusta osallistua myös tehostettuun äänenmuodostuksen ja yhtyelaulun opetukseen 2–4 laulajan pienryhmissä. Näihin lauluryhmiin otetaan ensisijaisesti kuorossa jo aiemmin mukana olleita laulajia.

Turun konservatorion kamarikuoro

Kuoroon ovat tervetulleita niin aikuiset musiikinharrastajat kuin opiskelijatkin. Kuoroon pyrkiviltä odotetaan hyvää lauluääntä, kuorokokemusta, sujuvaa nuotinlukutaitoa ja sitoutumista pitkäjännitteisesti kuoron toimintaan. Valintakokeessa esitetään vapaavalintainen laulu ja prima vista -tehtävä.

Kuorojen koelaulut

Valmennuskuoron, lapsikuoron ja tyttökuoron koelauluihin ilmoittaudutaan sähköpostitse torstaihin 10.8. mennessä kansliaan. Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi ja yhteystietosi. Hakijat kutsutaan sähköpostitse elokuussa pidettävään koelauluun.

Kamarikuoron koelaulutilaisuuksista tiedotetaan konservatorion verkkosivuilla elokuussa.

ORKESTERITOIMINTA

Turun konservatoriossa toimii lukuisia orkestereita.

Jousiorkesterit

 • Minijouset
 • Juniorijouset
 • Kamariorkesteri

 

Puhallinorkesterit

 • Minipuhaltajat
 • Junioripuhaltajat
 • Puhallinorkesteri


Kitaraorkesterit

 • Kitaramestarit
 • Kitarasankarit
 • Kitarissimo!


Turun konservatorion orkestereihin voivat pyrkiä soittamaan myös muut kuin oppilaitoksen oppilaat. Orkesteritoiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan apulaisrehtori Reijo Bormaniin.

MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUS

Turun konservatorion musiikin perusteiden (musiikin teoria) opetukseen voivat osallistua myös muut kuin konservatorion oppilaat mikäli ryhmissä on tilaa.

Mahdollisia vapaita paikkoja elokuussa alkavassa opetuksessa voi tiedustella kansliasta.

VALINTAKOKEET JA MUSIKAALISUUSTESTI

Soitinvalmennus, klassinen musiikki (harrastustaan aloittavat) ja kansanmusiikki (harrastustaan aloittavat)

Valintakokeissa hakijan soveltuvuus katsotaan musikaalisuustestin yhteydessä, johon tulee valmistautua ennakkoon katsomalla kokeen sisältö ja harjoittelemalla esimerkkitehtäviä.

Musikaalisuustesti on tarkoitettu soitinvalmennukseen sekä klassiseen musiikkiin ja kansanmusiikkiin aloittavina pyrkiville. Musikaalisuustestiin voi valmistautua oheisten harjoitusvideoiden avulla.

Melodian ja rytmin toistoharjoitukset

Videoilla kuulet esimerkkejä rytmeistä ja melodioista, jollaisia toistetaan valintakokeessa. Rytmit ja melodiat voivat olla kokeessa erilaisia kuin videoilla. Rytmit tehdään testissä käsiä yhteen taputtaen.

Rytmin toistoharjoitus
Melodian toistoharjoitus

Vaihtoehtoisia lauluja

Hakijat voivat esittää valintakokeessa esimerkiksi jonkin alla olevista kappaleista.

Tuiki tuiki tähtönen
Paljon onnea vaan
Hämä-hämähäkki
Jänis istui maassa

Bändikoulut ja harrastustaan jatkavat hakijat

Bändikoulussa on omat valintakoetestinsä. Musikaalisuustesti ei koske myöskään klassiseen tai kansanmusiikkiin harrastustaan jatkavina hakevia.

Vallintakokeiden ajankohta

Valintakokeet ovat toukokuussa. Jokainen hakija saa toukokuun alussa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiin kutsun valintakokeeseen sekä tarkemmat tiedot kokeesta.

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

Valintakokeiden tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse hakemuksessa annettuun osoitteeseen juhannukseen mennessä. Hyväksytty oppilas vahvistaa oppilaspaikkansa kirjallisesti tai sähköpostitse. Turun konservatorion syyslukukauden opetus alkaa elokuussa.

LUKUKAUSIMAKSUT

Lukuvuoden 2016–2017 lukukausimaksut ovat luettavissa täältä.

Lukuvuoden 2017–2018 lukukausimaksut vahvistetaan 31.5.2017 mennessä.

YHTEYSTIEDOT

Taiteen perusopetuksen tiedusteluihin vastaavat: 

 • apulaisrehtori Reijo Borman, puh. 044 527 3214, reijo.borman@turunkonservatorio.fi
 • hallintosihteeri Sirkka Latva-Mantila, puh. 040 183 6995, sirkka.latva-mantila@turunkonservatorio.fi/kanslia@turunkonservatorio.fi

Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
puh. 040 183 6995 
kanslia@turunkonservatorio.fi
www.turunkonservatorio.fi

VIDEOITA KONSERVATORIOLTA

Metsä soikoon -hankkeen konserttipajalaiset kertovat opinnoista:Kitarasankarit: Moll Dubh a'Ghleanna (2017):Lasten musiikkijuhlien ennakkorieha 11.3.2017 Myllyssä:Räjähdysvaara koululaiskonsertissa Sigyn-salissa: