Olet tässä: Opetus > Klassinen musiikkiKlassinen musiikki

Turun konservatoriossa klassisen musiikin opiskelu on monipuolista. Perustan opinnoille luo yksilöopetus pää- ja sivuinstrumentissa. Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista jatkaa pääinstrumentin opintoja yli vaaditun minimin, jotta mahdollisuudet saada korkea-asteen opiskelupaikka ja toimia työelämässä olisivat erityisen vahvat. Klassisessa musiikissa on mahdollisuus erikoistua myös klassisen kirkkomusiikin osaamiseen, vaikka varsinaisia kanttoriopintoja ei olekaan tarjolla.

Yhteismusisoinnin tarjonta riippuu pääinstrumentista: Pianistit opiskelevat lied- ja kamarimusiikkia ja osa on mukana esim. salonkiorkesterin toiminnassa. Orkesterisoittajille tarjotaan sekä kamarimusiikkia että orkestereissa soittamista. Laulajat suuntautuvat sekä liedmusiikkiin että oopperaan. Muut soittimet keskittyvät pienyhtyetoimintaan. Yhtyesoittaminen ja –laulaminen on muusikon työn ydintä, joten myös valinnaiset opinnot tukevat parhaiden yhteismusisointitaitojen kehittymistä. Valinnaisena on mahdollista opiskella myös yhtyeen ja kuoron johtamista.

Musiikin perusteissa tähtäyspiste on nuotinluku- ja kirjoitustaitojen sujuvuudessa siten, että teoreettiset taidot tukevat monipuolista muusikkoutta ja sen elinikäistä kehittymistä. Opetusta annetaan myös sovittamisessa, josta tehdään näyttötyö. Valinnainen kurssitarjonta tukee niin ikään omaa sovittamista ja säveltämistä.

Työssä oppimista tehdään esiintyen ja tilaisuuksia järjestäen, esimerkiksi museoissa, kirkoissa, konserttisaleissa, teattereissa, kahviloissa ja eri oppilaitoksissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opiskelijoita kannustetaan myös omien projektien suunnitteluun sekä omien yhtyeiden luomiseen. Työelämäosaamisessa tähdätään oman osaamisen markkinointitaitojen kehittämiseen ja monipuolisten työkontaktien luomiseen. Viimeistään omissa valinnaisissa projekteissa työelämäosaamisen eri osa-alueet yhdistyvät. 

Turun konservatorio tukee monipuolista osaamista yli genrerajojen: klassisen muusikon opiskelijoille myös rytmimusiikin kurssitarjonta on mahdollinen, kuten myös musiikkiteknologian valinnaiset aineet. Yhteisprojekteja tehdään mahdollisuuksien mukaan niin Turun Taideakatemian ja muiden oppilaitosten kuin Laivaston soittokunnankin kanssa.

Lisää kurssitarjonnasta: katso Aikataulut omaa lukujärjestystä varten.