Olet tässä: Info > Laatutyön tuloksia - anna myös palautetta!Turun konservatorion laatutyötä ja tuloksia käytännössä


Turun konservatorion laatujärjestelmä kattaa ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen.
Koko laatujärjestelmä on kuvattu tässä linkissä. Tällä sivulla kuvaillaan jo tehtyä laatutyötä ja käytännön toimenpiteiden tämänhetkistä vaihetta. Voit myös antaa palautetta esimerkiksi näytöistä.


Kehittämistä tai kiittämistä? Idealaari ja näyttöpalautelinkki ovat auki!

Tällä lyhyellä Idealaari-kyselyllä voit milloin tahansa kertoa, mitä toivoisit muutettavan tai kehitettävän Turun konservatorion toiminnassa. Johtoryhmä tai tarvittaessa jokin muu hallintoelin käsittelee kehittämisasiat tai valitukset.

Voit täyttää Idealaari-kyselyn nimettömänä tai yhteystiedoilla ja pääset kyselyyn klikkaamalla seuraavaa linkkiä:
Kehittämistä tai kiittämistä (laatupoikkeamat ja hyvät käytännöt)

Näyttöpalaute: Ammatillisen koulutuksen näyttöjen ja aikuisten tutkintotilaisuuksien sujumisesta voit antaa palautetta täällä.

Kehittämisideoita voi kertoa myös opetus- tai muiden kyselyiden yhteydessä. Muista jo tehdyistä kyselyistä on lisätietoa alla.


Arviointien tuloksia ja kehittämistä keväällä ja syksyllä 2016

Johdon katselmus -keskustelut marraskuussa; henkilöstö ja opiskelijat 

Kooste vuoden 2016 opiskelijapalautteiden ja vertaisarvioinnin tuloksista


Opiskelijakyselyjen tuloksia syyskaudella 2015

Opiskelujen aloituskysely 10/2015OKM:n toimeenpanema ammatillisen koulutuksen laadun itsearviointi

Turun konservatorio toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän ammatillisen koulutuksen laadun itsearvioinnin pienryhmäarviointeina helmikuussa 2015.

Lisää tietoa itsearvioinnista sekä Opetushallituksen julkaisemista itsearviointikriteereistä voi lukea esim. Opetushallituksen sivuilta: http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki.
Asiasta on tiedotettu sisäisesti. Tarkempia tetoja saa rehtorilta tai koulutuspäälliköltä.

Itsearvioinnin keskeiset tulokset ovat luettavista seuraavasta linkistä: Turun konservatorion ammatillisen koulutuksen laatuarviointien raportti 11.3.2015.

Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekivät lisäksi ulkoisen auditointikäynnin Turun konservatorioon 4.5.2015. Heidän arvionsa mukaan Turun konservatorion laadunhallintajärjestelmä täyttääkansallisesti asetetun laatutason (Karvin raportti 2.7.2015, s. 3). Raportissa on eritelty vahvuudet ja kehittämiskohteet eri aihealueiden osalta.

Raportin ja itsearvioinnin sekä kyselyiden perusteella valmistellaan laadun kehittämissuunnitelma.


Kehittämistä kevätkauden 2015 kyselyiden pohjalta

Kehittämistä musiikinopiskelijoiden palautekyselyn pohjalta

Lisäksi Osaava-hankkeen piirissä tehtiin henkilöstön osaamisen itsearviointikysely, jonka raportti ja kehittämispohdintaa on luettavissa Osaava-sivustolla.sekä täältä. Kysely tehtiin usean alueellisen musiikkioppilaitoksen opetushenkilökunnalle, mutta raportissa on myös erittely. Kyselyssä ilmenneisiin tarpeisiin on jo vastattu Osaava-hankkeen koulutusten muodossa ja kehittämistyötä jatketaan.


Syyskauden 2014 kyselyitä

Toiminnan itsearviointi henkilöstölle 2014
Sidosryhmäkysely 2014
Strategiakysely 2014, ks. myös Pedagoginen strategia
Opiskelujen aloitusvaiheen kysely 2014

Kehittämistä keväällä 2014 tehtyjen opetuskyselyiden pohjalta

Musiikkikoulutuksen raportti:
Varhaismusiikkikasvatus, Sävellyspaja-hanke ja musiikin ammatillinen koulutus
Itsearviointikyselyjen koosteet 2013-14

Opettajien täydennyskoulutuskysely

Turun konservatorion opettajien täydennyskoulutuskysely syyskaudella 2013
Kyselyn jälkeen Turun konservatorio pääsi mukaan valtionosuusrahoituksen piiriin ja koordinoi hanketta Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat. Lue Osaava-hankkeesta lisää tästä.

Opiskelujen aloitusvaiheen kysely syksyllä 2013

Musiikkikoulutuksen raportti
vastaajia syksyllä 2013 aloittaneet muusikko- ja musiikkiteknologiopiskelijat
Syksy 2013 opiskelujen aloitusvaiheen kysely.pdf

Kehittämistä keväällä 2013 tehtyjen opetuskyselyiden pohjalta

Musiikki, taiteen perusopetus ja ammatillinen koulutus
2013 kehittämistä oppilas- ja opiskelijapalautteen pohjalta.pdf

Tanssi, ammatillinen koulutus
Tanssin opetuskyselyn 2012-13 yhteenveto.pdf

Opiskelujen aloitusvaiheen kyselyt syksyllä 2012

Musiikkikoulutuksen raportti
vastaajia syksyllä 2012 aloittaneet muusikko- ja musiikkiteknologiopiskelijat
editor.zef.fi/artseduzef/storage/reports/318e91c0d62c1981ef8a72758d170fb3/

Tanssikoulutuksen raportti
vastaajia syksyllä 2012 aloittaneet tanssinopiskelijat
editor.zef.fi/artseduzef/storage/reports/1a43ba1cb8170b8d56255b8e5954ea17/


Laatuhankkeet ja -verkostot

Laatuhankkeista on lisätietoa Laatuhankkeet-sivulla.


Suomen konservatorioliiton jäsenoppilaitosten yhteinen laadunhallintatyö

Laatu- ja tilastointiyhteistyötä tehdään Suomen konservatorioliiton piirissä jatkuvasti.

Konservatorioiden yhteinen laadunhallinta, käsikirja

http://konservatorioliitto.fi/tutkimus-ja-tilastotietoa/linkkeja-ja-dokumentteja/dokumentti/konservatorioiden-yhteinen-0

Konservatorioliiton laadunhallintaa on myös musiikkialalta valmistuneiden sijoittumisen yhteinen seuranta, josta esimerkkinä on julkaisu

http://konservatorioliitto.fi/tutkimus-ja-tilastotietoa/linkkeja-ja-dokumentteja/dokumentti/kylla-hyvat-aina-toita-saa

Seuranta on jokavuotista ja valmisteilla on uusi julkaisu.Lisätietoa laatuasioista, kyselyistä ja näiden perusteella tehtävistä muutoksista:
Ulrika Kauniskangas, ulrika.kauniskangas(ät)turunkonservatorio.fi