Olet tässä: Opetus > Musiikkileikkikoulun esittelyTietoa musiikkileikkikoulusta


Turun konservatoriossa on järjestetty musiikkileikkikoulutoimintaa jo vuosikymmenien ajan. Tänä päivänä muskarilaisten joukossa on yhä useammin lapsia, joiden vanhemmat ovat itsekin käyneet musiikkileikkikoulua ja haluavat siirtää oman lapsuutensa harrastuksen lapsilleen. 

Musiikkileikkikoulun voi aloittaa jo noin 3 kuukauden iässä ja jatkaa kouluikään saakka. Viime vuosina perinteisen 3–6-vuotiaille lapsille suunnatun musiikkileikkikoulun rinnalle onkin noussut tärkeäksi toimintamuodoksi 0–3-vuotiaiden perhemuskarit, joissa lapset käyvät yhdessä vanhempiensa, hoitajiensa tai isovanhempiensa kanssa.

Musiikki voi hyvin olla koko perheen yhteinen juttu ja toivomme, että muskarilaulut soivat myös kotona, jokapäiväisten puuhien lomassa. Uutena toimintamuotona järjestämme ensi vuonna myös perhesoittomuskareita 5 - 7 -vuotiaille. Näissä kotimusisointiin kannustavissa ryhmissä myös oman aikuisen tulee olla aina paikalla.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Tavoitteena on luoda pohjaa jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiselle, ei vain lapselle vaan koko perhelle, ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä, luovuutta ja itseilmaisua musiikin avulla.

Musiikkileikkikoulutoimintaamme liittyykin viikottaisten muskarituokioiden lisäksi erilaisia elämyksellisiä erikoisviikkoja ja lapsille tarkoitettuja konsertteja.

Musiikkileikkikoulu:
 
3 kk3-vuotiaat käyvät musiikkileikkikoulussa vanhempansa tai hoitajansa kanssa. Nämä perheryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min ajan. Tavoitteena on musiikista nauttiminen ja elämysten kokeminen sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen.

Toiminnalla pyritään tukemaan lapsen kehitystä monipuolisesti eri ikävaiheissa, siksi ryhmät pyritään muodostamaan mahdollisimman samanikäisistä lapsista. Perheryhmissä mm. körötellään, tanssitaan, soitetaan rytmisoittimia, leikitään laululeikkejä ja kuunnellaan musiikkia. Tarkoituksena on antaa perheille eväitä myös kotimusisointiin.

3–6-vuotiaat käyvät musiikkileikkikoulutunneilla ilman aikuista. Vuosina 2010 - 2013 syntyneiden ryhmät syntymävuoden perusteella. 4 - 6 -vuotiaat käyvät ryhmissä yksin, 3-vuotiaat voivat vanhempien valinnan mukaisesti joko käydä ykisn tai osallistua aikuisen kanssa perheryhmiin. Muskariryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45-60 min ajan.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikin eri osa-alueisiin, soittimiin ym. laulun, musiikkiliikunnan ja leikkien avulla. 5-vuotiaiden ryhmissä tutustutaan nokkahuiluun, kanteleeseen ja laattasoittimiin. 6-vuotiaiden ryhmissä totutellaan mm. säännölliseen harjoitteluun pienten soittotehtävien muodossa oppilaan valitsemalla opetussoittimella (nokkahuilu, kantele, ukulele, kellopeli), oma soitin on suositeltava.

Erityisesti laulamisesta kiinnostuneet esikouluikäiset voivat ilmoittautua myös valmennuskuoro Pikkurellaan.

Perhesoittomuskari on uusi toimintamuoto 57-vuotiaiden perheille. Näihin soittopainotteisiin ryhmiin lapsi osallistuu aina yhdessä aikuisen kanssa. Musisointisoittimina hyödynnetään erityisesti kotoa löytyviä soittimia. Perhesoittomuskareissa myös aikuiset pääsevät lämmittelemään omia soittotaitojaan ja harjoittelemaan lastenlaulujen säestyksiä.

Aamupäivisin pyritään järjestämään samanaikaisesti toimivia eri-ikäisten muskariryhmiä, jotta perheet pystyvät tuomaan sisarukset yhtä aikaa muskariin.
 
Yksityiskohtaisempaa lisätietoa musiikkileikikouluryhmien toiminnasta, aikatauluista, ilmoittautumisesta ja lukujärjestyksistä sekä opettajien yhteystiedot löydät "Ajankohtaista musiikkileikkikoulussa" -sivulta. Vapaita paikkoja voi myös tiedustella toimintavuoden aikana kansliasta.