Olet tässä: Opetus > MusiikkiteknologiaMusiikkiteknologia – jatkuvaa muutosta

Musiikkialan tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/1991146

Musiikkiteknologian opiskelu on kaksijakoista: painotus on teknologiassa, mutta olennaisena osana on myös muusikko-osaaminen. Muusikon taidoissa voi suuntautua klassiseen tai rytmimusiikkiin ja tällöin opiskeluja tehdään kyseisen muusikon suuntautumisen opintojen mukaan (ks. klassinen tai pop/jazz-musiikki). Pakolliset musiikkiopinnot ovat muusikon opintoja suppeammat, mutta valinnaisissa opinnoissa osaamista voi halutessaan laajentaa.

Musiikkiteknologian opiskelu painottuu studiotekniikkaan ja äänentoistoon sekä näihin liittyviin työtehtäviin. Työssä oppimista tehdään äänentoiston, äänitysten ja videokuvauksen parissa, niitä suunnitellen ja toteuttaen. Masterointi ja jälkimiksaus kuuluu niin ikään normaaliin musiikkiteknologin työhön. Musiikkiteknologilinja on tuottanut DVD-tallenteita mm. konservatorion musikaali- ja oopperaproduktioista. Opintolinja on jatkuvasti aktiivinen myös konserttiäänitysten suhteen. Vahvana painopistealueena on äänitystekniikka, erityisesti tilaäänitys. ”Muista oppilaitoksista poiketen meillä perehdytään enemmän konserttimusiikin äänittämiseen”, kertoo musiikkiteknologian opettaja Eric Marquis. ”Kuuntelemme usein oppilaiden kanssa kaupallisia klassisen musiikin levytyksiä ja pohdimme, miten mikrofonit ovat äänitystilanteessa sijoitettu. Se on hyvää harjoitusta korvalle.”

Toiminnan tehokkuuden mahdollistaa opiskelijoiden jakaminen tuotantoryhmiin. Jokainen ryhmä vastaa omasta projektistaan. Ryhmän johtajana toimii joku kokeneempi, ylemmän vuosikurssin oppilas.

Työtä opitaan esimerkiksi studioissa, teattereissa, ravintoloissa, konserttisaleissa, kahviloissa, kirkoissa ja eri oppilaitoksissa. Jazzbaari Monk on yksi työssäoppimispaikoista. Opiskelujen aikana tehdään myös vierailuja paikallisiin yrityksiin. Musiikkiteknologian opiskelijat ovat vuosittain mukana myös Skaalat solmuun –tapahtuman järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Opiskelijoita kannustetaan omien projektien suunnitteluun yksin ja yhdessä muiden kanssa. Myös omien yhtyeiden luomiseen kannustetaan. Työelämäosaamisessa tähdätään oman osaamisen markkinointitaitojen kehittämiseen ja monipuolisten työkontaktien luomiseen. Viimeistään omissa valinnaisissa projekteissa työelämäosaamisen eri osa-alueet yhdistyvät. Varsinaiset yrittäjyysopinnot tehdään kuitenkin joko valinnaisena pakettina tai esim. aikuiskoulutuskeskuksessa.

Musiikkiteknologian valinnaisina kursseina tarjotaan syventymistä liikkuvaan äänentoistoon tai muuhun musiikkiteknologian käyttöön. Kurssi ”ääni- ja kuvatuotanto” keskittyy kuvauksen perusteisiin ja äänensuunnitteluun, eri editointiohjelmistoihin sekä dvd:n koodaukseen ja autorointiin. Laajana kurssilla kuvaukset tehdään monilla kameroilla tai tuotanto taltioidaan moniotoksina. Valinnaisina opintoina musiikkiteknologit voivat opiskella myös ylimääräisiä kursseja rytmimusiikista ja klassisesta musiikista, oman kiinnostuksensa mukaan.

Yhteisprojekteja tehdään mahdollisuuksien mukaan niin muiden oppilaitosten kuin Laivaston soittokunnankin kanssa.


Konservatorio-opintojen jälkeen

Musiikkiteknologin tutkinnon suorittaneet toimivat esim. seuraavanlaisissa työtehtävissä:
-    äänentoiston ammattilaisena
-    studiotyöntekijänä esim. masteroijana
-    yrittäjänä omassa tai yhteisessä yrityksessä, esim. tuottajana, masteroijana, omassa studiossa
-    keikkamuusikkona, solistina tai yhtyeen jäsenenä
-    musiikkikaupan myyjänä
-    oppilaitoksessa teknologian ja järjestämisen parissa
-    teatterimuusikkona tai teatterin tekniikan parissa
-    tuntiopettajana, ilman opettajan pätevyyttä (opettajan kelpoisuuden saa korkea-asteen opinnoilla)
-    tapahtumien järjestäjänä
-    säveltäjänä, sovittajana (esim. konemusiikin säveltäjä-tuottajana)
-    musiikin ohjaajana

Työllistyminen saattaa olla free lance –pohjaista, mutta työtehtäviä on. Monet Turun konservatoriosta musiikkiteknologeiksi valmistuneet ovat myös jatkaneet opintoja musiikki- tai muulla alalla ja hankkineet esim. opettajan pätevyyden.


Musiikkiteknologin opinnot pähkinänkuoressa

Katso alasivu Opetussuunnitelma.
Opiskeluaika on yleensä 1-3 vuotta.

Musiikkiteknologian lehtorit

Eric Marquis
Mikko Maunula


Linkit

Turun konservatorion ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelma

HakuinfoHaku ammatilliseen koulutukseen. Hakuaikojen ulkopuolella voit kysyä lisätietoja myös koulutuspäälliköltä, ulrika.kauniskangas(ät)turunkonservatorio.fi.

Aikuisten näyttötutkinto