Olet tässä: Opetus > Pop- ja jazz-musiikkiPop/jazz-musiikki

Turun konservatoriossa pop/jazz-musiikin opiskelu on monipuolista.

Perustan opinnoille luo yksilöopetus pää- ja sivuinstrumentissa. Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista jatkaa pääinstrumentin opintoja yli vaaditun minimin, jotta mahdollisuudet saada korkea-asteen opiskelupaikka ja toimia työelämässä olisivat erityisen vahvat.

Yhteismusisointia opiskellaan yhtyetyöpajoissa (bändiworkshopeissa): ohjelmistoworkshop ja tanssiworkshop luovat perustan täysipäiväiselle työelämässä toimimiselle. Latin-, jazz-, jazz/fuusio ja lauluworkshopit täydentävät osaamista monitahoiseksi kokonaisuudeksi.

Musiikin perusteissa tähtäyspiste on nuotinluku- ja kirjoitustaitojen sujuvuudessa siten, että teoreettiset taidot tukevat monipuolista muusikkoutta ja sen elinikäistä kehittymistä. Opetuksesta suuri osa on transkriptioita ja sovittamista, jotka palvelevat sitä, että esiintymistoiveisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin. Valinnainen kurssitarjonta tukee niin ikään omaa sovittamista ja säveltämistä.

Työssä oppimista tehdään esiintyen ja tilaisuuksia järjestäen, esimerkiksi teattereissa, ravintoloissa, museoissa, konserttisaleissa, kahviloissa, kirkoissa ja eri oppilaitoksissa. Jazzbaari Monk on yksi työssäoppimispaikoista. Pop/jazz-suuntautumisvaihtoehdon voimat kootaan vuosittain Skaalat solmuun –tapahtuman yhteydessä.

Opiskelijoita kannustetaan omien projektien suunnitteluun, yksin ja yhdessä muiden kanssa. Myös omien yhtyeiden luomiseen kannustetaan. Taiteiden välille luodaan siltoja esimerkiksi konservatorion oman tanssilinjan tuotantojen yhteydessä. Työelämäosaamisessa tähdätään oman osaamisen markkinointitaitojen kehittämiseen ja monipuolisten työkontaktien luomiseen.

Viimeistään omissa valinnaisissa projekteissa työelämäosaamisen eri osa-alueet yhdistyvät. Turun konservatorio tukee monipuolista osaamista yli genrerajojen: rytmimusiikin opiskelijoille myös klassisen musiikin kurssitarjonta on mahdollinen, kuten myös musiikkiteknologian valinnaiset aineet. Yhteisprojekteja tehdään mahdollisuuksien mukaan niin muiden oppilaitosten kuin Laivaston soittokunnankin kanssa.

Lisää kurssitarjonnasta: katso Aikataulut omaa lukujärjestystä varten.