Olet tässä: Info > StrategiaTurun konservatorion strategia 2020: Mukana! Yhdessä ja sooloillen

Turun konservatorion vuoteen 2020 ulottuva strategia on julkaistu 8.4.2015.

Mukana! Yhdessä ja sooloillen (pdf)

Strategian valmisteluprosessi

Turun konservatorio valmisteli strategiaa vuonna 2014 kaudelle 2015–2020. Vuonna 2015 strategiaa on tarkoitus täydentää toimitila- organisaatiorakenneosioilla.

Konservatorion strategiavalmistelua toteutettiin osana "Hyvin tekemistä länteen 2014" -hanketta, jota koordinoi Turun Ammatti-instituutti ja rahoittaa Opetushallitus. Konservatorion hallitus päätti 15.12.2014 hyväksyä hankkeen tuloksena syntyneen pedagogisen strategian.

Hallituksen strategiatyöskentely

Hallitus aloitti työn omalta osaltaan työryhmäkeskusteluilla strategiaseminaarissa 19.11.2013. Keskustelun sytykkeiksi hallitus kuuli kaksi alustusta. Kulttuurituottaja Olli Hirvonen, vapaa-aikatoimiala, kertoi Turun kaupungin strategiavalmistelusta ja Turun konservatorion koulutuspäällikkö Ulrika Kauniskangas megatrendeistä.

Opettajien strategiaseminaari 26.-27.2.2014

Turun konservatorion opettajat kävivät strategiakeskusteluja seminaarissa 26.-27.2.2014. Tilaisuus aloitettiin yhteisellä osiolla, jossa keskusteltiin ja suunniteltiin seuraavan lukuvuoden 2014-2015 toimintatavoista. Keskustelua jatkettiin puolen tunnin mittaisilla työpajoilla etukäteen määritellyistä aiheista, joita oli muotoiltu hallituksen strategiaseminaarin 19.11.2013 keskusteluista.

Keskustelujen yhteenvedot aukeavat selainikkunaan otsikkojen linkeistä. Muistiinpanot on tehnyt koulutuspäällikkö Ulrika Kauniskangas.
 1. Tulevan lukuvuoden 2014-15 toimintatapoja ja suunnittelua
 2. Taiteen perusopetuksen oppimissisällöt. Onko oppiainekolmio instrumentti-yhteismusisointi-musiikin perusteet ainoa vaihtoehto? Mitä pitäisi kehittää ja miten?
 3. Taiteen perusopetuksen (musiikin laajan oppimäärän) tulevaisuus. Onko sitä? Kunnat, lapset ja nuoret byrokratiaviidakossa ja rahapulassa.
 4. (Musiikin ja tanssin) ammatillisen koulutuksen tulevaisuus, tehtävät ja työelämän osaamisvaatimukset. Mitä muutoksia tulee? Mitä meidän mielestämme pitäisi muuttaa? Pysymmekö kyydissä?
 5. Hankkeet ja rahoitukset. Osaammeko tätä maailmaa ollenkaan? Hullut ideat esille ja käyttöön. Osiosta on vireillä hankehakemusvalmisteluja. Lisätietoja koulutuspäällikkö Ulrika Kauniskankaalta ja rehtori Juha Järviseltä.
 6. Turun konservatorion profiili ja asemointi. Toimintaympäristö, historia, yhteistyökumppanit.
 7. Oppimisen tukijat tai vaikeuttajat. Vanhemmat, kaverit, muut harrastukset, yhteisöt. Miten kannustamme tukijoita ja ohjaamme vaikeuttajia oikealle tielle?
 8. Miten erinomaisuutta voidaan tukea? SibA:n nuorisokoulutus, soitinakatemiat, kesäleirit. Mitä muuta voisi tai pitäisi olla?
 9. Iso kuva. Think Big. Maapallo, Eurooppa, Suomi, Varsinais-Suomi, Turku, jokiranta ja satama, Turun konservatorio. Miten kokonaisuus toimii? Minkä asioiden välillä on yhteyksiä?

Strategiatyöryhmien 15.4.14 toimintasuunnitelmia

Strategiatyö jatkui keväällä 2014 konservatorion kannatusyhdistyksen hallituksen itsearvioinnilla 16.4. ja ammattiopiskelijoiden keskustelutilaisuudella 29.4. Opettajien osalta valmisteltiin aihealueita perustuen 26.2. koottuihin ideoihin. Niitä jalostetaan toiminnaksi jo lukuvuonna 2014-15 esimerkiksi projektiviikkojen tuntiresursseilla.
 
Idea-aihiot on ryhmitelty otsikoiksi (klikkaa otsikkoa nähdäksesi tarkemmin):
 1. vanha musiikki
 2. lasten yhteisöllinen toiminta
 3. kahvilakonsertit tai –performanssit.
Nämä toimivat samalla pilotteina Turun konservatorion laajemmassa strategiavalmistelussa. Muitakin jo esitettyjä ideoita otetaan huomioon toteuttamisessa mahdollisuuksien mukaan.
 
Projektiviikkojen hankeideoiden toteuttamiseksi perustettiin kolme työryhmää, jotka aloittivat tunnin sessioina aamupäivällä ti 15.4. Kokous- ja suunnittelutyöhön on osoitettavissa Hyvin tekemistä länteen 2014 -hankkeen määrärahoja siten, että tuntiopettajat saavat kokoustyöajasta palkkaa. Toimenhaltijoiden muun työn mahdollinen ylitys voidaan näiden tuntien osalta maksaa hankebudjetista.

Ryhmiin nimettiin henkilöitä seminaarissa 26.2. kerättyjen suunnitelmien perusteella. Ryhmiin voi vielä liittyä muitakin teemoista kiinnostuneita opettajia edellä mainituilla ehdoilla. Osallistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, eikä mahdollisia opetustunteja tarvitse peruuttaa kokoontumisten vuoksi. Tavoitteena tapaamisissa on jalostaa ideoita kohti toimeenpanoa ensi lukuvuonna ja sopia jatkovalmisteluista. 
 
Ulrika Kauniskangas
Reijo Borman
Juha Järvinen

Opiskelijoiden strategiakeskustelua 29.4.2014

Opiskelijoiden strategiakeskustelun muistio 29.4.14.pdf

Jatko

Keskustelupajojen yhteenvetojen perusteella muodostettiin kiinnostuksensa ilmaisseista opettajista strategiatyöryhmiä, joihin osallistumisen työaika korvattiin hankerahoituksella. Lisäksi Hyvin tekemistä länteen -hankesuunnitelman mukaan jatkettiin seuraavissa osioissa: 
 • Koko henkilöstön keskustelukokouksia
 • Opiskelijoiden keskustelu
 • Pienempien joukkojen ideointikeskusteluja,mukana työelämän edustajia
 • Henkilöstön, opiskelijoiden, oppilaiden ja heidän vanhempiensa, hallituksen ja sidosryhmien kyselyjä
 • Kokouskeskustelujen yhteenvetoa, analysointia ja aineiston koostamista laadunhallinnan ja strategisen johtamisen tarpeisiin
 • Syyslukukauden lopulla johtokunta ja hallitus tekevät tarvittavat päätökset hankkeessa syntyneiden toimintatapojen ja asiakirjojen hyväksymisestä.

Strategiakysely syksyllä 2014

Strategiakyselyn tulokset raporttimuodossa

Turun konservatorion strategia 2020

Turun konservatorion strategia 2020 on kokonaisuudessaan käsitelty ja hyväksytty johtokunnassa ja kannatusyhdistyksen hallituksessa ja julkaisu löytyy sivulta Strategia. Voit myös lukea erikseen pedagogisen strategian (hyväksytty 15.12.2014).