Olet tässä: Opetus > Taiteen perusopetusTaiteen perusopetus

Turun konservatoriossa musiikkia opiskellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti perustasolla, musiikkiopistotasolla ja avoimessa konservatoriossa.

Opintosisällöt ovat monipuolisia ja pääaineen lisäksi voi opiskella vaikkapa pop/jazz-musiikkia, improvisointia, sävellystä tai musiikkiteknologiaa.

Oppituntien pituudet lisääntyvät opintojen etenemisen myötä.

Turun konservatorio tarjoaa monipuoliset yhteismusisointimahdollisuudet kaikille oppilailleen kuoroissa, orkestereissa ja mitä erilaisimmissa kokoonpanoissa. Kaikki vakituiset kokoonpanot konsertoivat säännöllisesti Turun alueen lisäksi laajemminkin kotimaassa ja ulkomailla.

Avoin konservatorio tarjoaa opiskelumahdollisuuden Turun konservatoriossa niille, joita ei esimerkiksi iän puolesta tai opiskelupaikkojen vähyyden takia voida sijoittaa taiteen perusopetukseen. Avoimen konservatorion toimintaan ei käytetä julkista rahoitusta, joten lukukausimaksut ovat normaalia korkeammat.

Lisätietoa oppilaaksi hakeutumisesta saa hakuinfoista.

Toimintajärjestelmä ja opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen toimintajärjestelmä ja opetussuunnitelma määrittelevät toimintatapoja ja oppimistavoitteita Turun konservatoriossa.

Taiteen perusopetuksen toimintajärjestelmä (pdf, hyväksytty 28.2.2014)

Turun konservatorion opetussuunnitelma 2010 (pdf 730 kt, päivitetty 13.9.2016)